Rij-opleiding in stappen

De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij u stap-voor-stap leert rijden. Hiermee bent u beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

De Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder als u de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat u iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloopt u op deze manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’, verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van "Rijschool de Visser" neemt deze toetsen af.

Module 1: voertuigbediening en voertuigbeheersing;
Module 2: beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties;
Module 3: complexe voertuigbediening, en beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties;
Module 4: veilige en verantwoorde verkeersdeelname.

In de derde toets kunt u kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft u tips ter verbetering. Bovendien kunt u voor de auto vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde.

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

In de RIS krijgt u ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat u zich thuis op uw rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

De voordelen op een rijtje

* Fors hoger slagingspercentage
* Hoge kwaliteit van de rijopleiding
* Stap-voor-stap aanpak
* Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
* Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart

Alle informatie staat nogmaals opgesomd in deze folder.